Решаване на спорове

Като лоялен търговец bodlivko.bg се старае да разрешава възникнали рекламации с клиенти по възможно най-бърз начин и в услуга на своите клиенти.

В случаите, когато не може да бъде намерено приемливо решение, Европейската комисия предлага своята платформа за "Online решаване на спорове".

В този портал както потребителите така и търговците могат да подават своите жалби и да получат съдействие от съответните органи и комисии за извън съдебно разрешаване на случая.

Органи за алтернативно решаване на спорове по смисъла на закона са помирителните комисии към КЗП, за които можете да намерите подробна информация на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 или на сайта на Комисия за защита на потребителите 

Списък на признатите органи на АРС в Република България, можете да намерите тук: spisuk_adr_2018.pdf

Напомняме Ви, че всяка стока предлагана от търговеца има 24 месеца законова гаранция.